اخبار

ضمن عذر خواهی از کلیه پژوهشگران به اطلاع می رساند این همایش با توجه با عدم هماهنگی و مدیریت های لازم مجموعه های مختلف جهت برگزاری وتامین نشدن بودجه همایش لغو گردید ...

ادامه مطلب

test1

test1
جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه


این جعبه آخرین جعبه صفحه اصلی نیست !
شما می توانید هر تعداد جعبه که نیاز داشتید به صفحه اصلی اضافه نمایید .

بهتر است به ازای هر جعبه صفحه ای وجود داشته باشد که اطلاعات آن جعبه در آن صفحه نیز وجود داشته باشد تا قابلیت آدرس دهی اطلاعات حفظ شود .
برای مثال بر روی عنوان این جعبه کلیک کنید !

جزئیات بیشتر

تاریخ های مهم

این جعبه آخرین جعبه صفحه اصلی نیست ! شما می توانید هر تعداد جعبه که نیاز داشتید به صفحه اصلی اضافه نمایید . بهتر است به ازای هر جعبه صفحه ای وجود داشته باشد که اطلاعات آن جعبه در آن صفحه نیز وجود داشته باشد تا قابلیت آدرس دهی اطلاعات حفظ شود . برای مثال بر روی عنوان این جعبه کلیک کنید !